Cart

โปรเจคจบและโครงงานคอมพิวเตอร์

รับทำโปรเจคศึกษา ปวส ป.ตรี โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา ช่วยวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ช่วยจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน ช่วยทำชิ้นงานบางส่วนพร้อมอธิบายขั้นตอน อบรมโค้ดและแนวทางตอบคำถามเพื่อขึ้นสอบ ภาษา PHP MySQL, CSS, Javascript, Jquery, AJAX โปรเจคจบแอนดรอยด์ โปรเจคจบเว็บไซต์ โปรเจคจบ Visual Studioโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า สอนแนะนำให้คำปรึกษาเน้นความเข้าใจ

รายชื่อโครงงาน

รับทำโปรเจคและโครงงานคอมพิวเตอร์

รับทำโปรเจคจบนักศึกษา โปรเจคเว็บไซต์ ระดับ ปวช ปวส ป.ตรี โปรเจคเว็บไซต์ที่ขียนด้วยภาษา php และ html5 รองรับการทำงานบนมือถือได้ โดยใช้ Bootstrap Framework และ W3.CSS Framework ในการพัฒนาโปรเจคเว็บไซต์ระบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าสั่งทำ

สั่งทำระบบ

ระบบงาน

ระบบงานทั้งหมด →
ระบบจัดการหอพัก
20 บาท
ระบบจัดการหอพัก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque porttitor imperdiet porttitor. Pellentesque id consectetur massa. Nam vitae sem convallis, interdum magna nec, sollicitudin tortor. Nul

Details
ระบบจัดการร้านขายยา
25 บาท
ระบบจัดการร้านขายยา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque porttitor imperdiet porttitor. Pellentesque id consectetur massa. Nam vitae sem convallis, interdum magna nec, sollicitudin tortor. Nul

Details
ระบบบริหารงานบุคลากร
8 บาท
ระบบบริหารงานบุคลากร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque porttitor imperdiet porttitor. Pellentesque id consectetur massa. Nam vitae sem convallis, interdum magna nec, sollicitudin tortor. Nul

Details
ระบบบริหารร้านขายสินค้า
13 บาท
ระบบบริหารร้านขายสินค้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque porttitor imperdiet porttitor. Pellentesque id consectetur massa. Nam vitae sem convallis, interdum magna nec, sollicitudin tortor. Nul

Details

บทความ

บทความทั้งหมด →